28 april 2020 – Update coronavirus (COVID-10): open voor reguliere zorg
Na een aantal weken van nauwelijks openstelling als gevolg van de maatregelen die gesteld waren door het RIVM en onze beroepsvereniging, gaan wij onze werkzaamheden weer hervatten per woensdag 29 april 2020. Middels dit bericht willen wij u dan ook laten weten dat er weer afspraken gepland kunnen worden. U kunt hiervoor contact opnemen met onze praktijk op telefoonnummer 040-2424464 vanaf dinsdag 28 april, 9.00 uur. We gaan dan zo spoedig mogelijk proberen een afspraak voor u in te plannen.

Om onze werkzaamheden op een verantwoorde manier weer te hervatten, hebben we enkele maatregelen genomen. Daarbij volgen we de adviezen van het RIVM en onze beroepsgroep nauwkeurig:
–       Wanneer u klachten van verkoudheid heeft, of positief bent voor Covid-19, kunnen wij u enkel zorg op afstand bieden.
–       Kom alleen. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld een taalprobleem, kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden.
–       Probeer op tijd te zijn. We hanteren een strikte planning en zullen ons daar ook aan houden, om te voorkomen dat patienten elkaar onderling tegenkomen. Dit geldt dan ook voor de start- als eindtijden. Wanneer u meer dan 5 minuten voor aanvang van de therapie al aanwezig bent, willen wij u vragen om buiten of in de auto te wachten. Ook buiten dient 1,5meter afstand gehandhaafd te blijven.
–       Bij binnenkomst en bij het verlaten van de praktijk kunt u de handen desinfecteren. Wij willen u vragen dit ook te doen.
–       Wij willen u vragen zelf een schoon badlaken mee te nemen.
–       Bij voorkeur maakt u geen gebruik van de kleedkamers en de toiletten.
–       Na gebruik van de materialen in de oefenzaal, dient u deze te desinfecteren.

We hebben ervoor gekozen maximaal gebruik te maken van onze 3 locaties, wat erin kan resulteren dat u een afspraak heeft op een andere tijd of andere plaats dan u gewend bent. Wees hier alert op. In onze afsprakenapp kan u de juiste tijd en locatie terugvinden. Wanneer u hier vragen over hebt, bespreek dat dan met uw therapeut.

We zien u graag terug bij ons in de praktijk.

Met vriendelijke groet,
Team Fysiotherapie Achtse Barrier.


Eerdere nieuwsitems:
24 maart 2020 – Aanbeveling KNGF
20 maart 2020 – Een praktisch stappenplan (KNGF)
16 maart 2020 – Update overleg coronavirus (KNGF)