Wat is de GLI?
Door overgewicht kunnen veel andere gezondheidsproblemen ontstaan, wat erg veel invloed kan hebben op uw leven. De GLI richt zich op het verminderen van overgewicht, het aannemen van een gezondere leefstijl, voorkomen dat u meer gezondheidsproblemen krijgt zodat u fitter wordt en (weer) meer uit uw leven kunt halen! De GLI wordt onder voorwaarden vergoed uit de basisverzekering, zie verder op de pagina. Tijdens de GLI wordt aandacht besteed aan thema’s zoals voldoende bewegen, gezonde voeding, goede slaap en ontspanning. Per deelnemer is het afhankelijk waar de focus op ligt. Dit wordt besproken tijdens de intake, waarin wordt besproken wat uw specifieke wens of doel van het programma is. Bijvoorbeeld: Wellicht wordt u overspoelt door alle adviezen over voeding en weet u niet goed waar u moet beginnen, of speelt stress een grote rol in uw leven waardoor het moeilijker is om grip te krijgen op andere zaken. Misschien werkt u in ploegen en speelt vermoeidheid een belemmering om meer te gaan bewegen. Tijdens de GLI gaat u in uw eigen tempo en op uw eigen manier werken aan uw persoonlijke doel.

Het veranderen van leefstijl is moeilijk en kost veel tijd. Hiermee is rekening gehouden in het ontwerp van het programma: het hele proces duurt 2 jaar. Verschillende zorgprofessionals kunnen een GLI aanbieden, zoals s diëtisten, fysiotherapeuten en leefstijlcoaches. Zij kunnen dat individueel of in teamverband doen. Dit is afhankelijk van welk specifiek programma binnen de GLI wordt aangeboden: Cool, Beweegkuur of Slimmer. Bij Fysiotherapie Achtse Barrier Eindhoven bieden wij op dit moment het programma ‘Cool’ aan. Hieronder vind u meer uitleg daarover.

Wat is CooL?
Het Cool programma staat voor Coaching op Leefstijl en wordt gegeven door een fysiotherapeut gespecialiseerd in leefstijlcoaching. Cool kent 2 fases: een basisprogramma (8 maanden) en een onderhoudsprogramma (16 maanden). Beide fases kennen eenzelfde opzet: een intakegesprek, 2 individuele gesprekken, 8 groepsbijeenkomsten en een eindgesprek. Dit betekent dat er in het basisprogramma frequent contact is met de deelnemers waarbij in het onderhoudsprogramma de tijd tussen de contactmomenten steeds iets langer wordt. Tijdens het basisprogramma ligt de focus op gedragsverandering, in het onderhoudsprogramma ligt de nadruk vooral op gedragsbehoud. Tijdens de individuele gesprekken gaat u samen met de therapeut / coach in op verschillende thema’s met betrekking tot leefstijl om te onderzoeken waar uw vragen, uitdagingen, krachten en valkuilen liggen. Tijdens de groepsgesprekken worden dezelfde thema’s besproken, maar hier ligt vooral de focus op het krijgen van inzicht en informatie over het desbetreffende thema. Daarnaast gaat u met andere deelnemers aan de slag om tot oplossingen te komen zodat u ook van elkaars ervaring kunt leven.

Het hele traject wordt door de deelnemers in dezelfde groep doorlopen. De therapeut / coach ondersteund u tijdens dit proces door: juiste informatie te geven, u inzicht te geven waarom het afvallen u (nog) niet lukt en het geven van handvatten om stapsgewijs gezondere keuzes te maken. Samen houden we de motivatie erin en steunen we elkaar op de momenten dat het minder makkelijk is.

Het daadwerkelijk “gaan bewegen of sporten” is geen onderdeel van deze interventie, maar zeker niet minder belangrijk. Tijdens de GLI maakt u daarom kennis met de buurtsportcoach of sportregisseur van uw gemeente. Hij/zij is op de hoogte van alle activiteiten bij u in de buurt en kan u, indien gewenst, helpen een bij u passende beweegactiviteit te vinden.

Voor wie is de GLI bedoeld?

  • Volwassenen (>18 jaar) met overgewicht (BMI 25-30) met daarbij een verhoogd risico op diabetes mellitus type 2 (DM 2) of cardiovasculaire aandoeningen
  • Volwassenen met obesitas (BMI ≥ 30).

Belangrijk: U moet gemotiveerd zijn om aan een leefstijlprogramma mee te doen. U doet het tenslotte voor uzelf. De huisarts (of praktijkondersteuner onder verantwoordelijkheid van de huisarts) bepaalt of een (potentiële)deelnemer voldoet aan de inclusiecriteria en verwijst door naar het CooL-programma.

Vergoeding
Het leefstijlprogramma CooL wordt door bijna alle zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering geheel vergoed.

Aanmelden
Denkt u dat u in aanmerking komt voor deelname? Neem dan contact op met uw huisarts of praktijkondersteuner! Hij/zij kan u aanmelden bij onze leefstijlcoach GLI.
Na aanmelding neemt onze leefstijlcoach GLI telefonisch contact met u op voor een eerste afspraak.

Heeft u nog vragen?
Heeft u vragen en/of opmerkingen of heeft u behoefte aan aanvullende informatie? Kijk op de website van GLI en/of neem contact op met King Shing Yan, leefstijlcoach GLI Fysiotherapie Achtse Barrier Eindhoven, telefoon: 040-2424464. U kunt ook een mail sturen naar: info@fysiotherapieachtsebarrier.nl