De manier waarom mensen duizeligheid ervaren kan nogal verschillen. Het kan gaan om draaierigheid, zweverigheid, het gevoel alsof de wereld om u heen draait of het idee dat u zelf rond tolt. Hierbij kan desoriëntatie voorkomen en het gevoel om te vallen. Verder kunnen er bijkomende verschijnselen zijn, zoals angst, transpireren, misselijkheid en braken.


Hoe ontstaat duizeligheid?

Normaalgesproken krijgt ieder mens voortdurend informatie over de ruimte om zich heen en over de positie die het lichaam daarbinnen aanneemt. Die informatie is afkomstig uit de volgende deelsystemen:
– Het evenwichtsorgaan. Dit is gelegen in het rotsbeen en vormt met het slakkenhuis het binnenoor. Het evenwichtsorgaan is gevoelig voor veranderingen van de stand van het hoofd.
– De ogen. Als men de ogen sluit is lopen of stilstaan moeilijker.
– Het gevoel in de spieren en pezen. Signalen uit de benen en de nek geven informatie over de stand van het lichaam en van het hoofd ten opzichte van het lichaam.

Wanneer verkeerde of geen signalen binnenkomen, ontstaat het gevoel van duizeligheid.


Oorzaken van duizeligheid

Acute draaiduizeligheid
• Ontsteking van het evenwichtsorgaan.
• De ziekte van Ménière.
• Een aanval van migraine (waarbij de duizeligheid vaak gepaard gaat met hoofdpijn).
• Doorbloedingsstoornis of bloeding in evenwichtsorgaan en/of (kleine) hersenen

Minder ernstige vormen van duizeligheid zijn

  •  benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD) Een kortdurende draaiduizeligheid die optreedt bij bepaalde bewegingen (bukken, omhoog kijken, omdraaien in bed, gaan liggen in bed), De klachten worden veroorzaakt door ‘steentjes’ die zwerven door het evenwichtsorgaan. Dit is een onschuldige, maar hinderlijke aandoening. Deze aandoening kan spontaan herstellen, maar kan ook positief beïnvloed worden met fysiotherapie.
    • Orthostatische hypotensie: Een daling van de bloeddruk bij overeind komen die leidt tot een licht gevoel in het hoofd bij opstaan of langdurig staan.
    •  Laag bloedsuikergehalte of vergiftigingen (bijvoorbeeld door alcohol of medicijngebruik).
    • Angst (al dan niet in combinatie met hyperventilatie) en depressie kunnen ook leiden tot duizeligheidsklachten. Meestal betreft het dan een licht, zweverig gevoel en geen draaiduizeligheid.

Door de verschillende manieren waarop duizeligheid zich presenteert en de vele oorzaken van duizeligheid is het soms moeilijk snel tot een diagnose en behandeling te komen.


Wanneer fysiotherapie

Wanneer u duizeligheidsklachten ervaart kunt u in overleg met uw arts bepalen of fysiotherapie voor u een toegevoegde waarde heeft


Behandeling door de fysiotherapeut

De behandeling hangt af van de diagnose die gesteld wordt. • BPPD kan goed worden behandeld met manoeuvres waarbij de losliggende ‘steentjes’ worden teruggebracht naar de plek in het evenwichtsorgaan waar ze oorspronkelijk vandaan komen.
• Bij balans- en evenwichtsklachtenklachten die het gevolg zijn van beschadiging van het evenwichtsorgaan kan fysiotherapie mechanismen bevorderen die het herstel compenseren.


Voor meer informatie over duizeligheid zie: http://www.kenniscentrumduizeligheid.nl/kenniscentrum-duizeligheid/Eindhoven/Fysiotherapie-Achtse-Barrier.html