Hoofdpijn
Hoofdpijn is een veel voorkomende klacht, één op de vijf Nederlanders heeft regelmatig last van hoofdpijnklachten. Er zijn verschillende vormen van hoofdpijn. De meest bekende zijn spierspanningshoofdpijn en migraine. Ook kan hoofdpijn het gevolg zijn van beperking in het bewegen van de nek, dit wordt cervicogene hoofdpijn genoemd.
De verschillende oorzaken van hoofdpijn brengen ook verschillende soorten pijn met zich mee: de pijn kan variëren van kloppende, stekende of drukkende tot constant zeurende pijn.

  • Bij spanningshoofdpijn heeft u vaak last van dubbelzijdige (links en rechts) drukkende pijn. De pijn is mild van aard en neemt niet toe bij lichamelijke inspanning.
  • Migraine geeft eenzijdige bonzende pijn. Er kan sprake zijn van misselijkheid, braken, overgevoeligheid voor licht, geluid of geuren. Deze symptomen kunnen ook in combinatie met elkaar voorkomen. In een aantal gevallen wordt de hoofdpijn voorafgegaan door een aura. Hierbij ziet iemand sterretjes, vlekken of lichtflitsen en soms kan (een deel van) het gezichtsveld uitvallen. Ook kunnen tintelingen of een dof gevoel ontstaan in een hand, arm, deel van het hoofd of de tong.
  • Bij cervicogene hoofdpijn (CGH) is er sprake van een beperking in het bewegen van de nek, waardoor eenzijdige pijn ervaren wordt die kan uitstralen in de nek, schouder, arm en/of tussen de schouderbladen.

Na een specialistisch onderzoek kunnen onze fysiotherapeuten vaststellen wat voor soort hoofdpijn aanwezig is. Dit kan ook een hoofdpijn zijn die hierboven niet beschreven is. Na het onderzoek leggen wij uit wat er aan de hand is en stellen wij samen met u een behandelplan op. In veel gevallen kunnen wij helpen de hoofdpijn te verminderen of helemaal weg te nemen middels verschillende therapiesoorten.

Om onze kennis en expertise omtrent het behandelen van hoofdpijn bij te houden én te verbreden nemen wij deel aan het netwerk hoofdpijn. Dit is een netwerk van manueel- en fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het behandelen van hoofdpijnklachten, waarbij krachten gebundeld worden en regelmatig overleg plaatsvindt.

Draaiduizeligheid
Bij duizeligheid kan het gaan om draaierigheid, zweverigheid, het gevoel alsof de wereld om u heen draait of het idee dat u zelf rond tolt. Hierbij kan desoriëntatie voorkomen en het gevoel om te vallen. Verder kunnen er bijkomende verschijnselen zijn, zoals angst, transpireren, misselijkheid en braken.
Er zijn vele oorzaken van duizeligheid en deze kunnen zich op verschillende manieren presenteren:

  • Benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD). Deze kortdurende draaiduizeligheid treedt op bij bepaalde bewegingen, bijvoorbeeld: gaan liggen in bed, omhoog kijken, omdraaien in bed of bukken. De klachten worden veroorzaakt door ‘kristallen’ die zwerven door het evenwichtsorgaan. Dit is een onschuldige, maar hinderlijke aandoening. Deze aandoening kan spontaan herstellen, maar kan ook positief beïnvloed worden met fysiotherapie.
  • Orthostatische hypotensie: Een daling van de bloeddruk bij overeind komen die leidt tot een licht gevoel in het hoofd bij opstaan of langdurig staan.
  • Laag bloedsuikergehalte of vergiftigingen (bijvoorbeeld door alcohol of medicijngebruik).
  • Angst (al dan niet in combinatie met hyperventilatie) en depressie kunnen ook leiden tot duizeligheidsklachten. Meestal betreft het dan een licht en zweverig gevoel.

Wanneer u duizeligheidsklachten ervaart kunt u in overleg met uw arts bepalen of fysiotherapie voor u een toegevoegde waarde heeft. De behandeling hangt af van de diagnose die gesteld wordt. BPPD kan goed worden behandeld met repositiemanoeuvres waarbij de losliggende ‘kristallen’ worden teruggebracht naar de plek in het evenwichtsorgaan waar ze geen klachten meer geven. Bij balans- en evenwichtsklachten die het gevolg zijn van beschadiging van het evenwichtsorgaan kunnen onze fysiotherapeuten helpen om compensatiestrategieën aan te leren.

Om onze kennis en expertise omtrent het behandelen van duizeligheid bij te houden én te verbreden nemen wij deel aan het netwerk hoofdpijn. Dit is een netwerk van manueel- en fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het behandelen van duizeligheidsklachten, waarbij krachten gebundeld worden en regelmatig overleg plaatsvindt.

Voor meer informatie over duizeligheid zie: http://www.kenniscentrumduizeligheid.nl/kenniscentrum-duizeligheid/Eindhoven/Fysiotherapie-Achtse-Barrier.html

Fysiotherapie Achtse Barrier Eindhoven