COPD is een verzamelnaam voor chronische longziekten, waaronder chronische bronchitis en longfibrose. Bij deze aandoeningen kunnen de longen onvoldoende zuurstof in het bloed brengen. Patiënten kunnen hierdoor benauwd worden. Ook spierkracht en conditie gaan vaak achteruit.
Om een programma op maat te maken besteden weken we nauw samen met de artsen en praktijkondersteuners binnen ELZ’ en met de longartsen een longverpleegkundigen binnen het ziekenhuis.


Wanneer fysiotherapie?

Wanneer u belemmerd wordt door uw aandoening in het dagelijks leven, tijdens uw werk en bij het sporten. Vanwege uw COPD is ademhalen moeilijker geworden. Elke ademhaling kost energie. Bewegen met COPD is ook vaak een uitdaging. Het kost u meer moeite dan iemand zonder longklachten. Toch is voldoende beweging juist voor mensen met COPD erg belangrijk. Beweging traint de spieren en geeft u een betere conditie, zodat u minder snel moe bent en sneller herstelt van griep of ziekte. 

Hoe verloopt de behandeling?

De fysiotherapeut stelt samen met u een trainingsprogramma op, dat past bij wat u kunt. Een programma bewegen met COPD bestaat bijvoorbeeld uit:
·         Algemene conditietraining: bijvoorbeeld lopen en fietsen en roeien op apparaten
·         Krachttraining: bijvoorbeeld met gewichten of elastieken. 
·         Ademhalingsoefeningen
·         Ontspannings- en rekkingsoefeningen.
U leert er hoe u zo goed mogelijk voldoende kunt bewegen.


Voor wie ?

Wanneer u achteruitgaat in uw conditie, vaak kortademig bent of wanneer u regelmatig luchtweginfecties krijgt, kunt u in overleg met uw huisarts, specialist of longverpleegkundige verwezen worden.


Kosten:

Sinds 1 januari 2019 wordt fysio- en oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling uit de basisverzekering vergoed. Welk komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In de eerste 12 maanden (startjaar) zijn dit er, afhankelijk van de ernst van de klachten, maximaal 70. Ook in de jaren daarna (onderhoudsjaren) is het aantal behandelingen afhankelijk van de indeling in de klassen A-D (max 52 behandeling).


Informatie

www.longfonds.nl