Bekkenbodemtherapie

Bekkenoefentherapie is een specialisatie in de oefentherapie cesar om klachten van het bekken en de bekkenbodem te verhelpen. Bekkenoefentherapie is een methode waarbij u leert de spieren van de bekkenbodem te voelen en bewust te gebruiken. Door middel van uitleg en oefeningen kunt u de bekkenbodemspieren beter onder controle krijgen. Bekkenoefentherapie wordt ook toegepast binnen zorgprogramma ‘Urine- incontinentie’’.


De bekkenbodem heeft drie functies, namelijk steunen (van blaas, baarmoeder en darm), openen en sluiten. De bekkenbodemspieren kunnen te gespannen of te slap zijn. Ook kan het zijn dat deze spieren niet op de goede manier of op het juiste moment functioneren, waardoor klachten optreden.


Wanneer bekkenoefentherapie?

Mannen, vrouwen, kinderen, iedereen kan problemen krijgen doordat de bekkenbodem niet goed werkt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren na een bevalling, in de overgang, na meerdere blaasontstekingen of na een buik- of prostaatoperatie. Soms hangen de klachten samen met medicijngebruik, met andere ziekten, met psychische factoren of is de oorzaak onduidelijk.


Voorbeelden van bekkenbodemklachten: 

  • ongewild verlies van druppels urine tijdens inspanning, zoals springen, bukken, tillen, hoesten; 
  • veelvuldig optredende, plotselinge, hevige, niet te onderdrukken aandrang om te plassen; 
  • ongewild verlies van ontlasting; 
  • vaak moeizaam ontlasting kwijt kunnen (obstipatie); 
  • verzakkingen van de blaas, baarmoeder of darmen; 
  • pijn in de onderbuik, rond de anus of geslachtsdelen.
  • pijnklachten met het vrijen.


Hoe verloopt de behandeling?

De bekkenoefentherapeut brengt eerst uw klachten in kaart. Dit gebeurt door een gesprek en soms via het invullen van vragenlijsten en het uitvoeren van oefeningen om de conditie van de bekkenbodem te bepalen. Daarna wordt in overleg met u een passend behandelingsplan opgesteld. Dit begint meestal met uitleg over het probleem en het leren van basisoefeningen om de controle over de bekkenbodem te vergroten. Vervolgens worden de oefeningen steeds moeilijker en specifieker gemaakt om zo geleidelijk het doel van het behandelplan te bereiken.

Het einddoel is dat de klacht zoveel mogelijk verholpen is doordat u geleerd heeft de bekkenbodemspieren beter te gebruiken in uw dagelijkse bezigheden en dat dit min of meer automatisch verloopt.


Kosten

Bekkenoefentherapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering.  Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Vraag hiernaar bij uw verzekeringsmaatschappij.