Vanuit de twee gezondheidscentra (Gezondheidscentrum Achtse Barrier en Medisch Centrum Artois) nemen wij deel aan verschillende zorgprogramma’s. Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende zorgverleners in de Achtse Barrier (verenigd in ELZ’) om chronische patiënten een optimale behandeling te bieden.

Zorgprogramma Diabetes

Het Zorgprogramma Diabetes biedt patiënten met suikerziekte een intensieve ondersteuning bij hun ziekte.
Alle diabetespatiënten worden vier keer per jaar uitgenodigd voor onderzoek en begeleiding. Daarbij zijn betrokken: huisarts, diëtist, apotheker, praktijkverpleegkundige, fysiotherapeut en Diagnostiek voor u. Zo kunnen complicaties op korte en lange termijn worden teruggedrongen en dat vergroot de kwaliteit van leven.

Zorgprogramma Urine-incontinentie

Urine-incontinentie komt heel veel voor, maar is vaak ook heel goed te behandelen. Het Zorgprogramma Urine-incontinentie biedt mensen met klachten van onwillekeurig urineverlies hulp door het in kaart brengen, verminderen of opheffen van deze klachten. Er is een actief opsporingsprogramma. Het vaststellen van de diagnose gebeurt in de huisartspraktijk. De praktijkondersteuner doet de begeleiding. Zo nodig wordt een gespecialiseerde therapeut ingeschakeld. De apotheek levert eventueel incontinentieverbandmateriaal op maat aan huis.

Zorgprogramma COPD

In het Zorgprogramma COPD worden alle cliënten met COPD een of twee keer per jaar opgeroepen om de huisartsenpraktijk te bezoeken. Daar vindt het longfunctieonderzoek plaats en aansluitend een gesprek met uw huisarts of praktijkondersteuner. De apotheek geeft zo nodig inhalatie-instructie. De fysiotherapeut kan worden ingeschakeld om het uithoudingsvermogen te verbeteren. Stoppen met roken is de hoeksteen van de behandeling van COPD. Om daarbij te helpen zijn er speciale ondersteuningsprogramma’s.

Zorgprogramma Angst en Depressie

In het Zorgprogramma Angst en depressie ondersteunen we patiënten met angst- en depressie-klachten. Daarvoor werken huisartsen, psychologen, praktijkondersteuners GGZ, maatschappelijk werk en fysio-oefentherapeuten nauw samen.

Elke patiënt krijgt een individueel zorgplan, waarbij in overleg de best passende zorgverlener wordt gekozen. Omdat de behandelingen in dit zorgprogramma plaatsvinden in onze eigen praktijken, kunnen doorverwijzingen (met lange wachtlijsten) vaak worden voorkomen.

Zorgprogramma Osteoporose

Het Zorgprogramma Osteoporose is bedoeld om botbreuken te voorkomen bij mensen die lijden aan botontkalking. Er is een intensief opsporingsprogramma. Na de diagnose door de huisarts stelt de praktijkondersteuner samen met de patiënt een individueel zorgplan op. Naast uitleg, voedingsadviezen en medicatie kan dat plan bestaan uit een oefeningen of valpreventie. In dit zorgprogramma wordt daarom nauw samengewerkt door huisarts, praktijkondersteuner, diëtist, fysiotherapeut, apotheek en ergotherapeut.

Zorgprogramma CVRM (cardiovasculair risicomanagment)

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met een hart- of vaatziekte. Maar ook voor mensen die een verhoogde kans hebben op zo’n ziekte, bijvoorbeeld door een hoge bloeddruk of hoog cholesterolgehalte. Zij worden een of meer keren per jaar opgeroepen om te kijken hoe het staat met alle risicofactoren. Verder krijgen zij ondersteuning om hun risico zo veel mogelijk te verminderen. Stoppen meer roken, meer bewegen, een gezond gewicht en goede voeding komen aan bod, naast eventueel medicijnen. Huisarts, praktijkondersteuner, diëtist, fysiotherapeut en Diagnostiek voor U (en soms de psycholoog) werken nauw samen in dit programma.