Back in shape is bedoeld voor vrouwen die na de zwangerschap/bevalling verantwoord terug op conditie en in vorm willen komen om eventueel daarna hun eigen sport te hervatten.

De les duurt 90 min. en bestaat uit een individueel oefenprogramma en 20-30 min. gezamenlijke oefeningen. Deze oefeningen zijn gericht op het verantwoord herstellen van de vier B’s: Buik-, borst-, bil- en bekkenbodemspieren. De les (waaronder de gezamenlijke oefeningen) wordt begeleid door een deskundig bekkenoefentherapeut.

Het individuele programma is afgestemd op je persoonlijke wens, zoals bijv. verbetering van je algehele conditie  of meer specifiek toewerkend naar het hervatten van je eigen sport.

Er kan gestart worden vanaf zes weken na de bevalling. Meestal is de eindcontrole door verloskundige of gynaecoloog dan al geweest. Als je bevallen bent met een keizersnede is dit een voorwaarde.

Tijdstip:               Donderdagavond van 18.30-20.00 uur.

Locatie:               Gezondheidscentrum Achtse Barrier. Franse baan 584 (Fysiotherapie)

Kosten:

10 lessen            € 87,50 (als je ook hebt deelgenomen aan Zwanger&Fit). Als je daarvan nog bijgekochte lessen over hebt,

                           kun je die gebruiken voor BIS.

10 lessen            € 123,- Als je vooraf niet hebt deelgenomen aan Zwanger&Fit inclusief individuele intake. Bel even met de praktijk om de intake in te plannen. Er kunnen nog informatie- avonden bijgekocht worden. Deze zijn €11,25  per stuk