De arbeidsfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich gespecialiseerd heeft op het gebied van arbeid gerelateerde klachten. Klachten kunnen o.a. ontstaan ten gevolge van verkeerd tillen, slechte ergonomische omstandigheden en slechte en/of eenzijdige werkhoudingen. Werk gerelateerde klachten zoals rugklachten, nekpijn en vermoeidheid zijn o.a. het gevolg. Dit leidt tot ziekteverzuim en dat kost geld! De bedrijfsfysiotherapeut heeft als taak het bedrijf zelf van advies te voorzien.


Wanneer arbeidsfysiotherapie?

 • Wanneer u door uw klachten uw werk niet goed en zonder pijn kunt uitvoeren.
 • Wanneer uw werk klachten veroorzaakt


Hoe verloopt de behandeling?

Om uw arbeidsrelevante klacht te beoordelen begint de arbeidsfysiotherapeut met een intake. Hierin komt een functie- taak-handelingen analyse aan de orde en wordt een plan van aanpak bepaald.

Werkgebonden factoren die aan de orde komen zijn:

 • Werkhouding
 • Werkplek
 • Werktaken
 • Werkduur
 • Werkorganisatie.


De arbeidsfysiotherapeut geeft u informatie, gericht advies en behandeling van de arbeidsrelevante klachten.

 • Behandeling van de klacht
 • (re-integratie) trainingsprogramma
 • Instructietraining op de werkplek
 • Werkplekonderzoek


De arbeidsfysiotherapeut zal zich zoveel mogelijk richten op een verantwoorde werkhervatting van de werknemer. De arbeidsfysiotherapeut werkt hierbij nauw samen met alle betrokkenen, zoals huis- en bedrijfsartsen, Arbo adviseurs en verzekeringsartsen.

Bij Fysiotherapie Achtse Barrier verzorgt  R . van den Berge de patiënten met werk gerelateerde klachten.


Kosten:
Fysiotherapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering.  Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Arbeidsfysiotherapeuten kunnen sinds kort lid worden van de Nederlandse vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten (NVBF), welke als beroepsinhoudelijke vereniging verbonden is met het KNGF.

De arbeidsfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich gespecialiseerd heeft op het gebied van arbeid gerelateerde klachten. Klachten kunnen o.a. ontstaan ten gevolge van verkeerd tillen, slechte ergonomische omstandigheden en slechte en/of eenzijdige werkhoudingen. Werk gerelateerde klachten zoals rugklachten, nekpijn en vermoeidheid zijn o.a. het gevolg. Dit leidt tot ziekteverzuim en dat kost geld. De bedrijfsfysiotherapeut heeft als taak het bedrijf zelf van advies te voorzien.